ΕΡΓΑ

Από το 2017 που έχω αναλάβει την προεδρία του ΚΣ Φρενάρου έχουμε προχωρήσει μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο στον σχεδιασμό, την ωρίμανση, την χρηματοδότηση και την τελική υλοποίηση τουλάχιστον είκοσι (20) αναπτυξιακά έργα υποδομής της Κοινότητας μας με συνολικό προϋπολο- γισμό πέρα των 5 εκατομμυρίων. Μερικά από τα πιο σημαντικά είναι:

ΜΑΖΙ ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΡΕΝΑΡΟΣ!

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΩΡΚΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΡΕΝΑΡΟΥ

Για σειρά ετών βρίσκομαι στη πρώτη γραμμή υπηρετώντας από την θέση του Προέδρου του Κοινοτικού μας συμβουλίου. Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα και τις δυνατότητες της Κοινότητας μας, η οποία με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης εξελίσσεται σε δημοτικό διαμέρισμα του νέου δήμου Παραλιμνίου – Δερύνειας – Φρενάρου – Βρυσούλλων/Αχερίτου.