Φιλοξενούμενος της εκπομπής Εξ Αφορμής στο Vouli TV, είχα την ευκαιρία να εξηγήσω τους λόγους του συσσωρευμένου χρέους που παρουσιάζει η υδατοπρομήθεια ότι οφείλει το ΚΣ Φρενάρου. Όταν αφαιρεθεί το 53% απώλειες (νερό που ουδέποτε μας παραχωρήθηκε γιατί χάθηκε λόγω απηρχαιωμένου συστήματος διανομής) απομένει μία μικρή οφειλή λιγότερη από 200,000 την οποία μπορούμε να πληρώσουμε ανά πάσα στιγμή μας ζητηθεί.