Υποβάλαμε σήμερα την ανεξάρτητη υποψηφιότητα μας για την Αντιδημαρχία του Φρενάρου. Ζητούμε από τους δημότες του δημοτικού μας διαμερίσματος όπως μας ανανεώσουν την εντολή και να προχωρήσουμε μαζί στην νέα πενταετία για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μιχάλης Χατζηγιώρκας

Υποψήφιος Αντιδήμαρχος Φρενάρου